Ön Bilgilendirme

SÖZLEŞME ÖN BİLGİLENDİRME

Bu bilgilendirme, www.trolleybags.com.tr internet sitesinden (elektronik ortamda siparişini yapmakta olduğunuz, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satın alınması/satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 Tarihinde 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince yapılmaktadır.

İletişim bilgilerimiz aşağıdadır. Ödeme işleminin tamamlanmasından sonra fark ettiğiniz bilgi girişi hataları ve ürünün teslim aşaması ve tesliminden sonra ortaya çıkabilecek tüm aksaklıklar veya destek ihtiyaçlarınız için Müşteri Hizmetlerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri telefon numarası : 0 850 255 1476

e-posta adresi : info@practical10.com

SATICI:

Unvanı Selen Görsev – Practical10
Adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 Binası No:199/6

Şişli, İstanbul

Telefon 0850 255 14 76
Eposta adresi :info@practical10.com

 

ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı :
 Adresi :
Telefon :
Eposta adresi :

 

Ürünün/lerin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir.

Ürün/ler Açıklaması Adet Peşin Fiyatı Vadeli Fiyatı Ara Toplam 
(KDV Dahil)
1 [●] TL [●] TL [●] TL
Kargo 1 [●] TL [●] TL [●] TL
Taksit Farkı 1 [●] TL [●] TL [●] TL
Toplam [●] TL

 

Ödeme Şekli ve Planı :
Teslim Edilecek Kişi :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Adresi :
   

 

Ürün/Ürünlerin teslimi kargo şirketi aracılığı ile ALICININ yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Teslim anında ALICININ adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICININ ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.

ALICI; ürün/ler satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün/lerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü/leri reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Sözleşmeden cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün aşağıda yer alan 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması gerekmektedir.

Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün’ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICI’ ya ait olmak üzere SATICI’ nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. INTERNET SİTESİ’ nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, ALICI Ürün’ü bulunduğu İlçe dahilindeki veya haricindeki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde ALICI’ dan masraf alınmaz.
Bu iade işleminde Ürün’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir).

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün/lerin değerinde bir azalma olur veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin edecektir.

Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından varsa düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde bu kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

ALICI aşağıdaki durumlarda cayma hakkını kullanamaz.

  • ürünün ambalajının açılmış veya bozulmuş olması
  • ürünün kullanılmış olması

“ALICI, siparişinde birden fazla ürün bulunduğu durumlarda SATICI tarafından gönderimler parçalı olarak yapılabilmektedir. ALICI Ürün’ün kargo görevlisi tarafından teslimi sırasında Ürün sayısı ile SATICI tarafından düzenlenen faturada belirtilen ürün sayısının aynı olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Parçalı her gönderim için SATICI tarafından ayrı fatura düzenlenmektedir. Faturada belirtilen adette ürünler pakette bulunmadığı ya da eksik bulunduğu takdirde ALICI kargo görevlisinden tutanak tutması istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette Ürünlerin SATICI tarafından ALICI’ya tam ve eksiksiz teslim edildiği ve ALICI tarafından Ürünlerin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilecektir.

Sözleşmenin uygulanmasında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın ürünü/leri satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, ürünü/leri satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.