GİZLİLİK POLİTİKASI VE ÇEREZLER

Değerli Ziyaretçilerimiz ve Müşterilerimiz,

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 1. İşbu web sitesini her kullandığınızda o an yürürlükte olan Gizlilik Politikasına tabi olursunuz. Koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmeniz gerekmektedir.
 2. Bize vereceğiniz kişisel bilgileriniz Practical10 Selen Görsev (“P10“) sorumluluğunda ve aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecek ve bir dosyaya kaydedilecektir:
 3. Satın almış olduğunuz ürünlerle ilgili satış sözleşmesi ya da aramızda akdedilecek herhangi bir sözleşmenin hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konması.
 4. Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni, açık rıza vermek istemeniz halinde vereceğiniz açık rıza beyanları ve https://trolleybags.com.tr/’yi ziyaret etmeniz halinde kullanılan çerezlere ilişkin bilgilerin yer aldığı çerez politikamız yer almaktadır.
 5. Sizler tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.
 6. Sizin de rızanızla size Trolley Bags Türkiye veya P10 şirketine ait diğer marka ve/veya ürünleri, hakkında bilgi vermek, elektronik ticaretle ilgili iş faaliyetleri geliştirmek ve desteklemek; yukarıda belirtilen ürünlerle ilgili olarak e-mail ya da benzeri elektronik iletişim araçları (SMS gibi) ya da telefon aramaları aracılığıyla ticari bildirimlerde bulunmak.
 7. Bize üçüncü kişilerle ilgili şahsi nitelikteki bilgiler vermiş olmanız durumunda söz konusu kişi ya da kişileri şahsi nitelikteki bilgilerinin işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgilendirme ve söz konusu bilgilerin yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılması için açık rızalarının alınması sorumluluğu size aittir. Bir ürün satın almış olmanız durumunda sizin tarafınızdan verilmiş olan üçüncü kişiye ait şahsi nitelikteki bilgiler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır:
  • satış konusu olan ürünün gönderiminin yapılması ve/veya doğru teslimatının kontrol edilmesi,
  • siz ya da üçüncü kişinin yöneltebileceği herhangi bir soru ya da öneriyle hakkında bilgilendirme yapılması.

 

 1. Kart bilgilerinizi, kartın aktive edilmesi ve kullanılması ve gerekli bilgilerin kullanılması için açık rızanıza bağlıdır. Kartın CVV numarası sadece işlem yapılan satış için kullanılacak ve kart bilgisi olarak kaydedilmeyecek veya daha sonraki bir tarihte kullanılmayacaktır.
 2. Bilgilerinizin depolandığı dosyanın veri kontrol sorumlusu sıfatıyla Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent199 Binası No:199/6 Şişli, İstanbul adresinde kayıtlı P10 şahsi nitelikteki bilgilerinizi gizli tutmayı info@practical10.com e-mail adresine “Veri Koruma – Trolley Bags Türkiye” dikkatine göndereceğiniz bir e-mail mesajı aracılığıyla bu bilgilere erişim, düzeltme, iptal ve itiraz etme haklarınızı kullanmanızı sağlamayı taahhüt eder. Gerekirse sizden kimlik kartınızın, pasaportunuzun ya da diğer bir geçerli kimlik belgenizin bir kopyasını bize göndermeniz istenebilir.

https://trolleybags.com.tr/ Sitesinden Alışveriş Yaptığınızda

 • Kimlik bilgileriniz (Ad-Soyad)
 • İletişim bilgileriniz (Adres, telefon numarası, e-posta adresi)
 • Faturada belirtmeniz durumunda TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri
 • Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.)
 • Alışverişinizi kredi kartı ile yapmanız halinde Kredi kartı bilgileriniz (P10 tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır)

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız Nedir?

 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
 • Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
 • Satış sonrası operasyonel süreçlerin (tadilat, değişim, iade, ürün incelemesi vs.) yerine getirilebilmesi amacıyla bilgilerinizi kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim ve alışveriş bilgilerinizi,
 • Siparişinizin size ulaştırılabilmesi amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
 • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi için kimlik ve iletişim bilgilerinizi
 • Fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
 • Ödemeniz, kredi kartı ile yapılıp, ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz (kredi kartı bilgileri kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)

işliyoruz.

 1. Yukarıdaki belirtilen amaçlara ulaşmak için bize vermiş olduğunuz bilgileri Trolley Bags UK Ltd.’e açıklamak ya da aktarmak ihtiyacı Bu web sitesine bilgilerinizi verdiğinizde söz konusu bilgileri yukarıda belirtilen Trolley Bags UK Ltd. şirketine açıklamamıza ve/veya aktarmamıza açık biçimde onay vermiş olduğunuz konusunda sizi bilgilendiririz.

Bu bilgileri iş faaliyetlerimizde (sahtecilik soruşturmaları, fatura tahsilatı, üyelik ve ödül programları, teknolojik hizmet tedariki, finansal işlem yönetimi, lojistik hizmetler, nakliye, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri ve/veya satın alma işlemlerinde kullanıcılarımıza yeterli güvenceleri sunmak için web sitemizde gerçekleştirilen işlemlerin analizi gibi) ya da alışveriş işlemlerinizi işleme koymak için gerekli olduğunda bize yardımcı olan Trolley Bags UK Ltd. şirketinin yan ve bağlı kuruluşlarına, üçüncü taraf bilgi işlemcilere, icra merkezlerine, finansal kurumlara veya diğer üçüncü parti hizmet tedarikçilerine de açıklayabiliriz. Bu web sitesinde ya da bize bilgi verdiğinizde bilgilerinizin tarafımızdan belirtildiği gibi ifşa edilmesine ve işlenmesine açık biçimde onay vermiş olursunuz. Bu erişim/ifşa için vermiş olduğunuz rıza hizmetlerin sunulmasındaki etkinliği sağlamak amacıyla Türkiye dışında yerleşik olabilecek tedarikçileri de içerecektir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

P10 tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak P10’e başvuruda bulunarak her zaman;

 1. a)   kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b)   kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 3. c)   kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)   kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,

 1. d)   kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e)   kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya P10’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f)  kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
 4. g)   kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

ğ)   kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Başvurularınızı veri Sorumlusu olarak  P10’e aşağıda belirtilen iletişim kanallarından iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 Binası No:199/6 Şişli, Istanbul

Telefon: 0 850 255 1476

E-Posta: info@practical10.com

İnternet Adresi: www.trolleybags.com.tr

Kullanıcı (siz) verdiği bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu garanti eder ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bize bildirmeyi taahhüt eder. Kayıt formunda belirtilen yanlış, eksik ya da tam olmayan bilgiler nedeniyle web sitemizin, web sitesi sorumlusunun ya da herhangi bir üçüncü kişinin maruz kalabileceği zarar ya da kayıptan hassaten kullanıcı sorumlu olacaktır.

Çerezler hakkında bilgi: Bu web sitesinde siteyi ziyaretiniz sırasında edinilen bilgiler içeren küçük metin dosyaları olan ve temel amacı web sitesini ziyaret deneyiminizi iyileştirmek olan çerezler kullanmaktayız. Kullandığımız çerezler, amacı ve diğer menfaatinizi ilgilendirebilecek olan yönleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen okumaya devam edin.

Çerez Politikası

P10 olarak; site kullanımlarına ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ve etkin bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla sitede muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleridir.

Çerezler ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır. Ayrıca, çerezler yoluyla elde ettiğimiz trafik verilerini dijital pazarlama amacıyla yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişi iş ortaklarımız ve dijital pazarlama firmaları ile paylaşmaktayız. Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

Sitemizi kullanan ziyaretçiler yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.

Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).

Adresiniz, şifreniz, kredi ya da debit kart bilgileriniz gibi hassas şahsi nitelikteki bilgileri kullandığımız çerezlerde depolanmaz.

Açık Rıza ve Ticari İletişim İzni Beyanları

Yukarıdaki aydınlatma metninde detaylı olarak açıklandığı üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızın gerektiği ve/veya size yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi için ticari iletişim izninizin gerektiği hallerde, söz konusu izin ya da açık rızanızı; sitede dijital ortamda verebilirsiniz.

Şöyle ki; yukarıdaki aydınlatma metninin size sitede bilginize sunulmasından sonra, uygun bulmuş iseniz, bilgilerinizin doğruluğunu dijital ortamda teyit ettikten sonra, prosedürüne göre ilgili açık rıza/ticari iletişim izni verme işleminiz tamamlanmış olacaktır.